Pontos idő: Vas. Jan. 29, 2023 4:50 pm

A fórum használatára vonatkozó felhasználási feltételek

Noha az Adminisztrátor, és a moderátorok mindent megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák a Fórumból az általánosan kifogásolható anyagokat, lehetetlen, hogy minden egyes hozzászólást átnézzenek. Ebből adódóan elfogadom, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok, vagy a Webmester álláspontját - így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Beleegyezek, hogy nem küldök sértegető, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó, vagy bármely más olyan tartalmat, illetve anyagot, mely törvényt sért. Mivel ez egy nyilvános fórum, ezért olyan anyagot sem küldök, mely ellentétes az általános közízléssel. A fentiek megsértése azonnali és végleges törlést von maga után.
Elfogadom, hogy a Fórum webmesterének, az Adminisztrátornak és bármely Moderátornak jogában áll eltávolítani, szerkeszteni a hozzászólásaimat, vagy lezárni az általam nyitott témákat, amennyiben úgy ítélik meg hogy ez szükséges. Mint felhasználó, elfogadom, hogy néhány, általam megadott adat tárolásra kerül a Fórum adatbázisában. Ezek az információk semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, de sem az Adminisztrátor sem a Moderátorok nem tudnak felelősséget vállalni az adatokért egy esetleges "hacker-támadás" esetén.

A Fórum "cookie"-kat (sütiket) használ, hogy adatokat tároljon a felhasználó számítógépén, de egyik sem tartalmaz személyes adatokat, melyek a regisztrációnál kerültek megadásra: a cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek.
A megadott email-cím csak a regisztráció (és az új jelszó) érvényesítéséhez szükségeltetik, semmilyen más felhasználásra nem kerül, és a hozzátartozó személyes adatok sem.Csak akkor kattinston az "Elfogadom a feltételeket" gombra, ha:
- teljes egészében elolvasta a felhasználási feltételeket ;
- egyetért a fentebb leírtakkal és tiszteletben tartja a fórum szabályzatát;
- beleegyezik abba, hogy a moderátorok töröljék önt és/vagy a hozzászolásait bármilyen indok nélkül.
Jó szórakozást kíván a fórumon a ForuMotion team.
E-Sat Fórum szabályzata A E-Sat Fórum fórum célja, hogy segítse műholdas (kábeles, földi, stb) TV- és rádióvétel iránt érdeklődőket a tájékozódásban és információ cserében. A szolgáltatóknak felületet biztosítson az előfizetőkkel való közvetlen és korszerű kapcsolattartásra. Nem célja a fórumnak a cégek, szolgáltatások reklámozása. Ez alól kivétel az üzemeltető által értékesített vagy használt reklámfelületek. A szabályzat kötelező érvényű minden tag számára, az E-Sat Fórum csoportba való beiratkozással e szabályzatot minden tag elfogadta, és önmagára érvényesnek tekinti. A szabályzat nem ismerete, illetve el nem olvasása nem mentesít a be nem tartásának következménye alól, ezért kérjük olvasd végig az alábbi szabályzatot figyelmesen! Az oldalon a hivatalos nyelv a magyar, tehát idegen nyelvű bemásolt információt magyar nyelvű magyarázattal, rövid fordítással/összefoglalóval láss el. Amennyiben nem található mellette fordítás, abban az esetben töröljük a hozzászólást és a szerzőt is ! A fórumon nem megengedettek az alábbi dolgok, ezért a hozzászólásod törlésével járhat, ha a hozzászólásod kimeríti a lenti pontok valamelyikét: • Agresszív viselkedés, illetve személyeskedés, nagyfokú tiszteletlenség egy másik taggal szemben • A fórum chat-szerű, 1-2 szavas üres, mondanivaló nélküli "beszélgetős" használata. (A fórum nem egyenlő egy chattel.) • Ugyanazon tartalmú hozzászólás sorozatos, feltűnően gyakori ismétlése (példa: nem szükséges naponta 3x beírni, hogy a DigiTv milyen kockás.) • Apróhirdetés elhelyezése a HIRDETÉSEK-en kívüli témákba • Más fórumok, weboldalak reklámozása. • Cross-posting, vagyis egyazon üzenet egyszerre több témába való felküldése • Rendszeresen olyan dolgok felküldése, mely hozzászólások a többi tag többségi véleménye alapján kimerítik a topicrombolás fogalmát • 800x600-nál nagyobb méretű képek a fórumba illesztése (linkeld az ilyen képeket inkább) • Off topic hozzászólások, illetve technikai jellegű hozzászólások nem a megfelelő témába való felküldése • A szabályzat megkérdőjelezése A fórumon nem megengedettek az alábbi dolgok, ezért a tagságod felfüggesztésével vagy törlésével járhatnak a következők: • A fenti okok miatt kitörölt hozzászólás újbóli beírása. • Előfizetéses műsorok illegális vételéhez szükséges kulcsok felküldése, ismeretek átadása, ilyesmi kérése más tagoktól. • Több néven a fórum szándékos rombolása. • Hamis információk szándékos terjesztése. • Bárminemű szándékos közösségromboló magatartás és provokáció. • Politizálás a fórum területén. • Olyan hozzászólás felküldése, amely személyes adatvédelmi törvényeket sért, illetve más személyes adatait nyilvánosságra hozza • A nickneve és hozzászólásai alapján valaki olyan személynek vagy cégnek, vagy cég képviselőjének adja ki magát, ami nem felel meg a valóságnak • A moderátor többszöri felszólításának ismételten nem tesz eleget További tudnivalók, melyekért csak akkor jár figyelmeztetés, ha a lenti dolgok tőled feltűnően nagy méreteket kezdenek ölteni, ezért barátilag KÉRÜNK, hogy az alábbi pontokat tartsd be: • Az oldalon a hivatalos nyelv a magyar, tehát idegen nyelvű bemásolt információt magyar nyelvű magyarázattal, rövid fordítással/összefoglalóval láss el. • Ne használj gügye nyelvezetet vagy érthetetlen, írásjelek nélküli mondatokat és csupa nagybetűket. Tanulj meg helyesen írni! • Ne ismételgesd a kérdésedet, főleg ne több topikban! • A moderálást hagyd a moderátorokra. Ne fenyegess más tagokat kizárással, retorzióval. Egyrészt ez kimeríti a személyeskedés fogalmát, másrészt ez nem a te dolgod. Különleges esetek: nagyon ritkán előfordulhatnak a világban és a műholdas életben olyan események, melyek arra kényszeríthetik a fórum üzemeltetőit, hogy úgynevezett 'szükségállapotot' hirdessenek ki, és a fenti szabályzatot ezen szükségállapot idejére kiegészítsék, vagy szigorítsák. Ilyen esetleges rendkívüli esetekben a fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot a szabályzat átmeneti szigorítására/megváltoztatására, valamint arra, hogy a teljes fórumot vagy annak részeit csak a regisztrált tagok számára tegyék elérhetővé. Az üzemeltetőkről: A fórumon moderátor (Administrator) van. Probléma, panasz, vagy a fórummal kapcsolatos kérdés esetén fordulj a fenti két személy bármelyikéhez bizalommal, privát üzenet formájában! Ha az üzemeltető vagy a moderátorok a fenti pontok valamelyike szerint járnak el, az egyrészt nem képezi vita tárgyát, másrészt nem kell személyes sértésnek venni. A fórum hozzászólásait bárki olvashatja, de írásra csak a regisztráltak kaphatnak jogosultságot. A műholdas fórum használóinak az E-Sat Fórum csoport tagsággal is rendelkeznie kell. JÓ FÓRUMOZÁST KÍVÁNUNK! E-Sat Forum Rules The E-Sat Forum Forum aims to help satellite (cable, terrestrial, etc.) on TV and radio reception and orientation for those interested in information exchange. The service interface to provide subscribers with direct contact and modern. The forum is not intended for companies, advertising services. An exception is sold or used by the operator and advertisement. The Code is binding on all members, the E-Sat enrollment for this group Forum Rules Adopted by all members and himself as valid. The Regulations do not know, you can not read or not exempt from the consequences of non-compliance, so please read over the following rules carefully! The site is the official language is Hungarian, so copied the information in foreign languages Hungarian-language explanation of the short translation / summary manner. Where not in favor of translation, in the comments will be removed and the author as well! The forum is not allowed, the following things, so it may delete your post if you post a comment constitutes one of the points below: • Aggressive behavior and personalities, a high degree of disrespect towards other members • A forum for chat-like, 1-2 empty words, messages with no "talking" to use. (The forum does not equal a chat.) • Comments containing the same series of strikingly frequent repetition (example: 3x a day is not necessary to write to the DigiTV what squared.) • Placing Ads on topics other than the ADS-en • In other forums, websites advertising. • Cross-posting, that is the same message in more than one topic to Upload • Regularly things Upload, post which the other members constitute a majority opinion of the concept of topicrombolás • Images larger than 800x600 to fit in the forum (Linked to more such images) • Off topic comments, and technical posts in the wrong topic to Upload • Questioning the Rules The forum is not allowed, the following things, so the suspension or cancellation of membership may include: • For these reasons, re-enter the deleted posts. • Subscription rates needed to receive broadcasts illegal Upload, transfer of knowledge, like that requested by other members. • There is a forum called the deliberate destruction. • the deliberate dissemination of false information. • Any deliberate provocation and közösségromboló behavior. • politics of the Forum area. • Upload a post that violates privacy laws or other personal information to disclose • The nickname of the person and based on comments by a person or firm or company masquerading as a representative, which does not correspond to reality • The moderator repeatedly called for repeatedly fails to comply For more information, for which notice shall only be payable if the stuff below, you begin to take the remarkably large dimensions, so amicably, we ask that you keep the following points: • The site is the official language is Hungarian, so Hungarian-speaking foreign languages, information is copied explanation short translation / summary manner. • Do not use a soft-headed or incomprehensible language, punctuation and full sentences without capital letters. Learn to spell! • Do not repeat the question, especially not more discussion! • Leave the moderation to the moderators. Do not threaten other members exclusion of retaliation. First, that though the concept of personalities, and it's not your business. Special cases: very seldom occur in the world and life of the satellite events, which may force operators of the forum that the so-called 'emergency' to advertise, and that the duration of emergency regulations that supplement or strengthen. Any such exceptional cases, the owners of this forum reserve the right to a temporary tightening of the rules / changes, and to the entire forum or just parts of it be made available to registered members. The operators: The forum moderator (Administrator) is. Problem, complaint, or the Forum-related questions, please contact any of the above two people with confidence, in the form of private messages! If the operator or the moderators of the above points in one of the act, on the one hand is not in issue, and should not be taken as a personal insult. Anyone can read posts on the forum, but may be recorded in writing only to the right. The satellite forum for users of E-Sat Forum Group members should also have. WISH YOU GOOD posting!